Mentaltest

Genom att göra ett mentaltest på din hund får du information om din hunds lust att arbeta. Testet berättar även hur hunden hanterar känslor som tex glädje, rädsla, agressivitet och hur den hanterar stress. Eftersom hunden utsätts för situationer den aldrig upplevt tidigare kommer den att reagera spontant och ärligt.

Efter genomfört mentaltest kan vi förstå vår hund bättre, vi kan anpassa dressyren och hantera hunden på bästa sätt. Att testa hundarna ger oss även en bild av hela rasen och vi kan utgående från testresultat även välja vilka hundar som går i avel. I Sverige har uppfödare av jakthundsraser börjat använda mentaltestet som ett kompliment till jaktprovsmeriterna vid både rekommendation av valpar och vid val av avelshundar.

Vid mentaltestet får man en beskrivning på varför hunden reagerar som den gör under testet. Domarna analyserar hur hunden har betett sig under hela testet vid de olika retningssituationerna. Banan ger möjlighet för alla hundar oavsett ras att komma till sin rätt. I Sverige görs officiella prov då hunden är 24-48 månader detta pågrund av att man då räknar med att hunden är vuxen. En hund över går till vuxen vid cirka 2 års ålder, fram till dess utecklas anlagen för olika egenskaper vilket göra att hundens beteende förändras. Efter att hunden har nått “vuxen” ålder utveckals inte anlagen längre, men hunden kan ändå formas med hjälp av dressyr. Oftast kräver en vuxen hund mera retning på banan efter som deras livserfarenhet och minskade nyfikenhet inte låter dem lockas av det konstlade retningarna. Detta gör att resultatet inte alltid överrensstämmer med de medfödda anlagen. Hundarna kan testas i vilken ålder som helst eftersom domarna kan anpassa retingssituationerna till hundens ålder.