Kennelnamn

Om du skall ansöka om kennelnamn behöver du ett utlåtande från rasorganisationen och detta är i wachtelhundarnas fall Spanielförbundet r.f.

Gör så här:

1. Be Finska Wachtelhundklubben r.f. (info@wachtelhundklubben.fi )todiste om ett intyg över ert medlemskap eller ta en kopia på betald medlemsavgift.

2. Skicka den officiella blanketten för ansökan av kennelnamn, kopia av de underteckande uppfödarintyget, intyg på genomförd uppfödarkurs samt ovannämnda intyg från egen klubb till Spanielförbundets sekreterare:

Mirja Mertimo, Tuomisentie 26,  36200 KANGASALA

3. Spanielförbundets styrelse behandlar saken på sitt möte och så fort som möjligt efter det sänder de din ansökan tillsammans med sitt utlåtande till Kennelklubben.