Jaktprovsregler

Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009.

Unghundsklass / WACH-NUO
I unghundsklass startar hundar från 9 månader upp till och med 24 månaders ålder.
 
Nybörjarklass / WACH-ALO
I nybörjarklass startar hundar över 24 månaders ålder som inte tidigare godkänts i unghundsklass.
 
Skogsprov / METS
Provet är öppet för wachtelhund som på provdagen uppnått 15 månaders ålder och som genomfört anlagsprovet med godkänt resultat. Skogsprovet kan även genomföras i samband med praktisk jakt.
 
Öppenklass / WACH-AVO
I provet kan delta wachtelhund som godkänts i NUO.
 
Två-veckors prov
Innebär att provdeltagaren själv anskaffar provmark. Vid provet skall minst 2 hundar och förare deltaga. Både anlagsprov och skogsprov kan anordnas som två-veckors prov. Två-veckors prov kan hållas under tiden 20/8 – 31/1. Hundförare och domarna kommer överens om vilken dag under provets två veckor och var provet genomförs.
Finska Wachtelhundklubben anger noggrannare bestämmelser om hur två-veckors proven skall genomföras.