Finska Wachtelhundklubben

Finska Wachtelhundklubben grundades 2008, på initiativ av en grupp wachtelhundägare kring Vasa. I december hölls ett kontituerande möte och en styrelse utsågs och arbetet rullade igång. Under åren efter det har gruppen på 14 personer växt till 112 medlemmar, runt om i Finland. Verksamheten består av att sprida kunskap om rasen genom hemsidor, mail, träffar och gemensamma jaktresor/evenemang. Klubben har under åren hjälpt en del människor att hitta en wachtel att importera, eller hjälpt wachtlar hitta nya hem.

Arbete som rör jaktprov och avel har det satsats på stort de senaste 3 åren. Vikten av att avla på jaktmässigt bra hundar som även är mentalt och fysiskt friska lyfts fram på olika sätt, bl.a i målsättningsprogrammet för aveln. Genom jaktprov och aktiv avelsrådgivning vill vi bibehålla wachteln som den mångsidiga jakthunden som den är.

Användningen av stötande hund i samband med klövjakt avgjort av åklagarämbetet i Österbotten.
10.01.2016
I samband med ett reportage i tv-programmet Erätulilla våren 2013 visade representanter från FWK upp hur jakt med stötande wachtelhund fungerar i samband med klövviltsjakt. Inslaget anmäldes till polismyndigheten av Finlands Viltcentral i syfte att erhålla en utomstående bedömning i ärendet huruvida användningen av stötande hund i samband med klövviltsjakt strider mot Jaktförordningens 12§ eller ej.
Läs mera