Registrering av importhund

Obs. Myndigheterna ger anvisningar om import av hundar, läs mera på www.evira.fi

För registrering av importhund krävs ett registerbevis från ursprungslandets kennelorganisation. Kennelorganisationen skall vara godkänd både av FCI och Finska Kennelklubben. Från största delen länder krävs att man har ett Export Pedigree för att föra ut hunden ur landet. Hunden bör vara ID-märk antingen med microchip eller tatuering. ID-numret skall var märkt i registerbeviset eller i EU-passet.

Bifoga hundens ursprungliga registreringsbevis till registreringsblanketten. Om hundens IDmärkning inte finns på registreringsbeviset, bifogar även en kopia ur hundens pass eller något annat bevis, i vilket hundens ID-märkning antecknats.

I hundens registerbevis kommer en anteckning på finska, svenska eller engelska att hunden är registrerad i Finska Kennelklubben. Hundens finska registernummer antecknas också samt registreringsdagen.

För registrering av importhund uppbärs en avgift på 68 euro.

Rasspecifika PEVISA-bestämmelser berör inte registreringen av hundar, utan påverkar hundens användning i avel. 

Hanhund som tagit till Finland för avel ses som importhund senast då det gått 12 månader efter registreringen av dens första avkommor. Om man efter detta använder hunden i avel i Finland, skall den registreras som import hund i Kennelklubben.