Campionatsbestämmelser

Wachtelhundarnas championatsbestämmelser är i kraft fr.o.m 1.8.2013.
Allmänna bestämmelser: https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/championatbestammelser-i-finland 
Blanketter: https://www.kennelliitto.fi/sv/hundaktiviteter/hundutstallningar/championat 

FI UCH 

Minst tre certifikat från utställning i Finland av tre olika prisdomare. Minst ett av certifikaten ska ha tagits efter
att hunden fyllt 24 månader. Därtill kan krävas rasspecifika provmeriter. Ändringen träder i kraft 1.6.2011. De i championatbestämmelserna angivna kraven på provmeriter är minimikrav. Som provmeriter som krävs till FI UCH godkänns provresultat i rastypiska prov tagna i nordiska länder för en hund som är i finsk ägo eller innehas av en finländare.

Rasspecifika: 1 x WACH ALO2 tai NUO2

FI BCH-WACH

Hunden ska ha fått minst kvalitetspriset good på utställning vid minst 15 månaders ålder. Därtill krävs
rasspecifika provmeriter. Alla provresultat som berättigar till finskt prov- eller tävlingschampionat som beviljas
av Finska Kennelklubben ska ha tagits i Finland.

Rasspecifika: 1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, varav en på bar mark och en på snö. Resultaten skall vara av minst två olika överdomare. (fr.o.m 1.8.2013)