Klubben

Finska Wachtelhundklubben grundades 2008, på initiativ av en grupp wachtelhundägare kring Vasa.

Gruppen samlades en dag i oktober och beslöt att inom kort bilda en arbetsgrupp som skulle starta upp klubben genom att skriva stadgar, registrera klubben, skapa websidor m.m. I december hölls ett kontituerande möte och en styrelse utsågs och arbetet rullade igång. Verksamheten består av att sprida kunskap om rasen genom hemsidor, mail, träffar och gemensamma jaktresor/evenemang. Klubben har under åren hjälpt en del människor att hitta en wachtel att importera, eller hjälpt wachtlar hitta nya hem.

Arbete som rör jaktprov och avel har det satsats på stort de senaste 3 åren. Hösten 2012 ordnade vi de första officiella proven för rasen. Vikten av att avla på jaktmässigt bra hundar som även är mentalt och fysiskt friska lyfts fram på olika sätt, bl.a i målsättningsprogrammet för aveln. Genom jaktprov och aktiv avelsrådgivning vill vi bibehålla wachteln som den mångsidiga jakthunden som den är.