Valionarvosäännöt

Viiriäiskoirien valionarvosäännöt ovat voimassa 1.8.2013 lähtien. 
Yleiset säännöt: https://www.kennelliitto.fi/suomen-valionarvosaannot 
Lomakkeet: https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/valionarvot

FI MVA

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi
sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Muutos astuu voimaan 1.6.2011.  Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset rodunomaisista kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi.

Rotukohtaiset: 1 x WACH ALO2 tai NUO2

FI KVA-WACH

Vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi tulevat rotukohtaiset
koepalkintovaatimukset. Suomen Kennelliiton myöntämien Suomen koe- tai kilpailuvalionarvoon
oikeuttavien käyttötulosten on kaikkien oltava Suomesta saatuja.

Rotukohtaiset: 1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, joista yksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Tulokset tulee olla  vähintään kahdelta eri ylituomarilta.