Valpkullar

Alla medlemmar som planerar parning, har parat eller har valpar kan annonsera detta här på klubbens sidor. Dessa kan anmäla valpkull/kommande valpkull till avel@wachtelhundklubben.fi, om parningen fyller klubbens krav:

  • Avelshundarna skall vara renrasiga
  • Avleshundarna skall vara friska
  • Avelshundarna skall vara Id-märkta samt registrerade SKL-FKK
  • Avelshundarna skall vara HD-röntgade med C/C resultat, Till C-höfter bör användas A eller B höfter vid avel.
  • Avelshundarna skall vara armbågsröntgade och utan anmärkning (Ed-0).
  • Tiken och hanen skall ha fyll två år innan parning.
  • Inavelsgraden får inte vara högre än 6,25% för enskild parning.

Parningarna delas in enligt följande

A – kullar: Båda avelshundarna har godkänt resultat i WACH-NUO/ALO (har inte hare hittats kan man komplettera med ett GK WACH-M). Rekommenderat pris 1100-1300 €

B-kullar: En av avelshundarna har godkänt resultat i WACH-NUO/ALO (har inte hare hittats kan man komplettera med ett GK WACH-M). Rekommenderat pris 900-1100 €

C-kullar: Ingen av avelshundarna har godkänt resultat i jaktprov. Rekommenderat pris max 900 €

I anmälan bör framgå följande uppgifter: Hundarnas officiella namn, registernummer, tikägarens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om tidpunkt för parningen/valpning.