Avelsrådgivning

AVELSREKOMMENDATIONER

Wachtelhundar som används i avel ska ligga över genomsnittet beträffande jaktliga egenskaper.
Avelsdjuren ska vara friska.
Avelsdjuren ska vara minst 2 år vid parning.
Avelsdjuren ska ha högst 25 valpar per individ.
Parningen ska inte vara en upprepad kombination.
Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar och brister (s.s jaktlust) än rasens genomsnitt ska tas ur avel.

Dessutom vill SWK ge följande råd till uppfödare och hanhundsägare:

•Utvärdera avelsdjuren efter första kullen, och därefter fortlöpande. De som nedärver dåliga egenskaper bör inte gå vidare i avel.
•Parningar med flera mycket nära släktingar rekommenderas inte, samma hane bör inte para helsystrar eller mor och dotter.

Kontakt: avel@wachtelhundklubben.fi