Testbanans retningssituationer

halsning och lek husse

Hälsning och lek

Här kontrolleras hur hunden uppträder mot främmande personer. Egenskapen man bedömmer är tillgängligheten. Hunden har också möjlighet att visa sin samarbetsvilja och leklust. En del hundara klara inte av att vara frimodiga utan sin ägare. Andra hundar växlar från leklust till kamplust och vill inte lämna leksaken ifrån sig. Annat som kan visa sig är undergivenhet, överdriven glädje, oro eller ängslan.


lilla bytet 2

Lilla bytet

En liten trasa dras i zick-zack mönster ifrån hunden för att bedömma hur hunden beter sig då ngt hasitg flyr bort. Man iaktar hur hunde beter sig då den ser trasan samt hur den förföljer då den kopplas loss. Tempo och målinriktning är saker som bedöms samt intresset för trasan. Egenskapen som lockas fram är jaktkamplust.


stora bytet

Stora bytet

Stora bytet fungerar enligt samma priccip som lilla bytet, bara att bytet är betydligt större. Bytet är en person som spinger i zick-zack mönster och till sist sätter sig på huk delvis dold. Här bedöms också hundens intresse att följa byte och modet att gå fram och ta kontakt med figuranten.  Här testas också hundens jaktkamplust. Blir en hund tveksam eller rädd här är det viktigt att man även noterar vad den gör då den blir rädd.


figurskogen

Figurskogen

I det här momentet springer ägaren iväg genom en stor mängd skyttefigurer. Till en början ser hunden endast ett fåtal, men när den skall föjla sin ägare överraskas den av den stora mängden figurer. När hunden tagit sig till sin ägare upprepas samma procedur, men nu drar man även upp en figur i det ögonblicket hunden skall passera.


overallen2

Overallen

Här överraskas hunden då den inte är upptagen med annat, som i förra momentet där den sökte sin ägare. När hunden kommer promenerande med sin ägare rycks en uppspänd overall upp. Det är här viktigt här att registrera och analysera vad hunden gör.


skramlet2

Skramlet

En del hundar kan reagera speciellt på plötsliga ljud. För att komma tillrätta med just detta i avelsarbetet har man konstruerat en sådan situation där man kan avgöra om hunden är ljudkänslig. Genom att dra en kätting fram och tillbaka över en veckad pplåt får man fram ett ljud som inte är vanligt i vardagen och man kan då utvärdera hundens reaktion eftersom den inte baserar sig på erfarenhet.


kampgubben2

Kampgubben

Här får hunden träffa en utklädd person som turvis försöker bjuda in hunden till lek och socialkamp genom att röra sig lekfullt och inbjudande och turvis utmana hunden till kamp. Förklädnaden och rörelsemönstret här är mycket vikitga. Hunden ska inte kunna lista ut att det är en människa för då påverkas möjligheterna att spela med. Hunden står kopplad tillsammans med sin ägare när figuranten gör sig till känna genom knackningar, sedan rör figuranten sig mot ekipaget växlande mellan lek och kamp. Det hela avslutas med att figuranten stannar och vänder sig bort, hunden släpps fri och har möjlighet att gå fram och ta kontakt. Om den inte klarar det själv går ägaren med.


sladen1

Släden

Här kommer en halv skyttefigur iklädd mössa och tröja att dras sakta mot hunden som står med sin ägare. Till skillnad från kampgubben så gör inte denna några inbjudande inviter utan kommer sakta mot hunden med ett stelt ansiktsuttryck och stirriga ögon. Detta upplever hundar som hot, därför kan man här se hundar som visar betydligt starkare känslor än tidigare under testet. Det kan bero på att hunden påverkats av stressen. När en hund besvarar ett hot pratar vi om försvarslust och den aggressiva känsloyttringen kallas skärpa.


20100730 223235

Spökena

Här vill man väcka hundens försvarslust och se om den kan bli arg. Två spöken med bistra miner skrider fram från två olika håll på så sätt att hunden klart kan se dem båda. Hunden kan uppleva dessa som väldigt hotfulla, dels för att dom är stora och dels för att dom är två som kommer tyst mot den. Hunden kan komma att känna sig trängd och antingen vill den fly, ge upp eller försvara sig.

Som avslutning släpps hunden fri och får gå fram och titta, antingen själv eller med hjälp av föraren.


 

Skott

Hur hundar reagerar på skott betraktas som ärftligt. Skotträdsla har hög arvbarhet.

Det är vanligt att hundar reagerar på skott. Det är hur som reagerar vi vill veta. Dom kan reagera postivt eller negativt. Aktiviteten kan öka men försvinna straxt efter. Men en del blir ängsliga och rädda.