Mentaltestbanan

Situationerna som uppstår under testet är gjorda så att hundar oavsett ras har möjlighet att jobba med sina individuella känsloyttringar och med olika typer av arbetslust. Domarna måste få se hundens beteende vid olika situationer och jämföra dessa med varandra för att kunna förstå varför den reagerar som den gör. Under banan utsätts hunden för stegvis ökande svårighetsgrad, och det skall finnas ett mönster genom hela banan för varje enskild hund hur denna tar sig igenom.

Testbanan är uppbyggd i tre olika delar.

Del 1.

Här har hunden möjlighet att bara uppleva positiva saker, bekanta sig med miljön och människorna som finns där för dagen på ett trevligt sätt. Hunden skall inte utsättas för hot eller obehag utan ha möjlighet att hälsa, leka och få möjlihet att jaga.

Del 2

I nästa skede av banan bjuds det på överraskningar och syftet är att testa hundens analyserings- och initiativförmåga. Vid tre olika situationer får hunden uppleva olika typer av överraskningar. Genom dessa prövas hundens koncentrationsförmåga, förmåga att övervinna  sin rädsla och man utvärderar även graden av nyfikenhet.

Del 3

I denna del, som är den sista, testas  koncentrationsförmågan och nyfikenheten. Såhär i slutet av banan bjuder man in hunden i  social kamp samt ger den möjlighet att visa sin försvarslust. Här kan det hända att hunden blir agressiv och att den växlar mellan olika känsloyttringar. En vikitg del här är att hundens stresstålighet sätts på prov genom att den hamnar att engagera sig mycket. Man ger här mera tid åt hunden att engagera sig och detta kan påverka hundens arbetsvilja och stresstålighet.

Efter varje delmoment under testet ges tid åt hunden att avreagera, sänka stressnivån och bli lugn.

Till sist testar man skottfastheten.