Luonnetestirata

Testin aikana tapahtuvat tilanteet ovat luotu niin, että rodusta riippumatta koiralla on mahdollisuus osoittaa yksilöllisiä tunteita ja työskentelyhalukkuutta eri tavoilla. Tuomareiden täytyy saada nähdä koiran käyttäytymistä eri tilanteissa ja verrata niitä toisiinsa, voidakseen ymmärtää miksi koira reagoi niin kyseisissä tilanteissa. Testiradan haastavuus/vaikeusaste nousee vähitellen. Niinpä jokaisen koiran yksilöllinen käyttäytymismalli kuvastuu läpi koko testiradan.

Testirata on rakentuu kolmesta eri osasta.

Osa 1.

Koiralla on mahdollisuus kokea vain positiivisia asioita, tutustua ympäristöön ja paikalla oleviin ihmisiin miellyttävällä tavalla. Koiraan ei kohdisteta minkäänlaista uhkaa tai epämiellyttävää kokemusta, vaan sillä on mahdollisuus tervehtiä, leikkiä ja ajaa takaa/metsästää.

Osa 2.

Radan seuraava osio tarjoaa yllätyksiä ja haasteita, joilla voidaan testata koiran analysointi- ja aloitekykyä. Kolmessa eri tilanteessa koira saa kokea erityyppisiä yllätyksiä. Niiden avulla tarkastellaan koiran keskittymiskykyä, pelonvoittamiskykyä ja arvioidaan myös uteliaisuustasoa.

Osa 3

Tässä viimeisessä osassa testataan koiran keskittymiskykyä ja uteliaisuutta. Radan lopussa koira kutsutaan sosiaaliseen taisteluun samalla kun sille annetaan mahdollisuus näyttää myös puolustushalukkuutensa. Voi käydä niin, että koirasta tulee agressiivinen ja se ailahtelee eri tunnetilojen välillä. Koska koira joutuu tässä innostumaan toden teolla, on stressinsietokyvyn testaus tärkeässä osassa.

Koiralle annetaan aikaa innostua tilanteesta ja sillä voi olla vaikutusta työskentelyhalukkuuteen ja stressinsietokykyyn.

Jokaisen koeosion jälkeen koiralle annetaan mahdollisuus purkaa energiaansa, alentaa stressitasoaan ja rauhoittua.

Aivan viimeisenä testataan paukkuarkuutta/laukaisunsietokykyä.