Kerho

Suomen Viiriäiskoirakerho perustettiin 2008 Vaasan alueella asuvien viiriäiskoiraharrastajien toimesta.

Ryhmä kokoontui eräänä lokakuisena päivänä ja päätti perustaa työryhmän, joka aloittaisi kerhotoiminnan kirjoittamalla säännöt, rekisteröisi kerhon, rakentaisi web-sivut jne.Joulukuussa pidettiin perustamiskokous, muodostettiin hallitus ja niin hommat lähtivät pyörimään.

Viimeisten vuosien aikana ryhmän koko on kasvanut 14 henkilöstä 112 jäseneen ympäri Suomea.Toiminnan perustana on levittää tietoa rodusta kotisivujen kautta, postitse, järjestää treennit ja tapaamisia sekä yhteisiä metsästysmatkoja ja tapahtumia.Menneinä vuosina kerho on auttanut monia tuontikoiran löytämisessä tai auttanut viiriäiskoiria löytämään uuden kodin.

Metsästyskokeisiin ja jalostukseen liittyviin asioihin on panostettu viimeisten kolmen vuoden aikana.Jalostuksentavoiteohjelmassa painopisteeksi on asetettu jalostaa metsästyksellisesti hyviä koiria, jotka ovat myös luonteeltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan terveitä.