Suomen Viiriäiskoirakerho

Suomen Viiriäiskoirakerho perustettiin 2008 Vaasan alueella asuvien viiriäiskoiraharrastajien toimesta. Joulukuussa pidettiin perustamiskokous, muodostettiin hallitus ja niin hommat lähtivät pyörimään. Viimeisten vuosien aikana ryhmän koko on kasvanut 14 henkilöstä 112 jäseneen ympäri Suomea. Toiminnan perustana on levittää tietoa rodusta kotisivujen kautta, postitse, järjestää treennit ja tapaamisia sekä yhteisiä metsästysmatkoja ja tapahtumia. Menneinä vuosina kerho on auttanut monia tuontikoiran löytämisessä tai auttanut viiriäiskoiria löytämään uuden kodin.

Metsästyskokeisiin ja jalostukseen liittyviin asioihin on panostettu viimeisten kolmen vuoden aikana.Jalostuksentavoiteohjelmassa painopisteeksi on asetettu jalostaa metsästyksellisesti hyviä koiria, jotka ovat myös luonteeltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan terveitä.

Pohjanmaan syyttäjänviraston päätös karkottavan koiran käytöstä sorkkaeläinten metsästyksessä.
10.01.2016
Keväällä 2013 esitetyssä Erätulilla-ohjelmassa Suomen Viiriäiskoirakerhon edustajat näyttivät, miten sorkkaeläinten metsästys onnistuu viiriäiskoirilla. Ohjelmassa esitetyn materiaalin perusteella poliisi sai tutkintapyynnön Suomen Riistakeskukselta sen selvittämiseksi, rikottiinko Metsästysasetuksen 12 § käyttämällä sorkkaeläinten metsästyksessä karkottavaa koiraa.
Lue lisää