Pohjanmaan syyttäjänviraston päätös karkottavan koiran käytöstä sorkkaeläinten metsästyksessä.

10.01.2016

Keväällä 2013 esitetyssä Erätulilla-ohjelmassa Suomen Viiriäiskoirakerhon edustajat näyttivät, miten sorkkaeläinten metsästys onnistuu viiriäiskoirilla. Ohjelmassa esitetyn materiaalin perusteella poliisi sai tutkintapyynnön Suomen Riistakeskukselta sen selvittämiseksi, rikottiinko Metsästysasetuksen 12 § käyttämällä sorkkaeläinten metsästyksessä karkottavaa koiraa.

Tapaus on edennyt tavanomaisessa järjestyksessä poliisille mahdollisen metsästysrikkomuksen selvittämiseksi. Sekä epäiltyjä että Suomen Riistakeskusta on kuultu asiassa.
Iloksemme voimme ilmoittaa, että syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen seuraavin perustein. Metsästyssäännöissä määritelty “ajava koira” ei tarkoita mitään tiettyä koirarotua, vaan pikemminkin metsästystapaa. Kaikkia koiria voidaan periaatteessa käyttää “ajavina koirina”. Rodulla ei ole juridista merkitystä sille, onko koira ajava vai ei. Olennaista ovat koiran säkäkorkeus ja työskentelytapa metsästyksen aikana.

Lisäksi syyttäjä toteaa, että metsästyslaissa ja metsästyssäännöissä ei ole määritelty käsitettä “ajava koira” ja näin ollen kyseinen käsite on täysin tulkinnanvarainen koiran työskentelyyn perustuva asia. Näin ollen määritelmien puuttuessa ei ole mitään oikeudellista perustetta nostaa syytettä. Syyttäjä katsoo, että asia ei ole tarpeeksi selvä/selvitetty syytteen nostamiseksi.

Tämä päätös on täysin Suomen Viiriäiskoirakerhon periaatteiden mukainen. Eli ei rotunimike vaan koiran työskentelytapa ratkaisee sen, onko koira karkottava, ajava, pysäyttävä vai noutava. Näin ollen Suomen Viiriäiskoirakerho toteaa, Ahvenanmaalla ja muissa Euroopan maissa saatuihin kokemuksiin ja koirien työskentelyyn viitaten, että viiriäiskoira on karkottava koira ja sen käyttö sorkkaeläinten metsästyksessä on laillista, edellyttäen, että koira toimii Suomen Kennelliiton hyväksymien koesääntöjen mukaisesti. Viiriäiskoiranomistaja, jonka koira toimii karkottavana, voi siis tähän perustuen hyvällä omallatunnolla jatkaa koiriensa käyttämistä sorkkaeläinten metsästyksessä.

Maria Lindström

Siirry "Uutiset"-sivulle