Tavoitteet ja toiminta

TAVOITTEET 

Kerhon tavoitteena on luoda kestävät ja hyvät edellytykset viiriäiskoirien elinolosuhteille, koiran omistajalle ja koiran omistamiselle seuraavasti:

  • herättämällä kiinnostusta viiriäiskoiriin ja edistämällä rodunomaisten viiriäiskoirien jalostusta
  • säilyttämällä ja kehittämällä viiriäiskoirien rodunomaisia piirteitä ja vaikuttamalla rodun kehitykseen
  • lisäämällä tietoa viiriäiskoiran käyttäytymisestä, kasvatuksesta, koulutuksesta ja hoidosta
  • edistämällä tiedonsaantia viiriäiskoiran omistajuuteen liittyvissä ja yleisesti kiinnostavissa viiriäiskoiria koskevissa kysymyksissä
  • kehittämällä ja ylläpitämällä hyviä suhteita ympäristön, muiden vastaavien yhdistyksien ja koiranomistajien kesken

TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
  • ylläpitämällä yhteyksiä edellisessä kohdassa mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa
  • järjestämällä koiranäyttelyitä ja –kokeita. Suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen