Aktuellt

AFRIKANSK SVINPEST

Då många besöker Europa för att jaga, para/hämta hundar eller umgås med vänner önskar vi göra Er uppmärksamma på att utbredningen av afrikansk svinpest ökar i Europa och nu även nått Tyskland.

Med detta vill vi att ni hjälper till att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika dess spridning.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Finland, men den är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen, jakten och tamgris-besättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Finland.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som smittar vildsvin och tamgris. Mer än 90 % av de infekterade djuren dör, oftast inom 5-10 dagar. Vanliga symptom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. En del djur dör så snabbt att de inte hinner utveckla några symptom.

Afrikansk svinpest sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader, och det utsöndras i spillning, urin och saliv. I miljön utanför djuret överlever viruset relativt kort tid, men det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Viruset kan också överleva länge i kadaver efter djur som dött av sjukdomen.

Ta inte smittan till Finland – att tänka på vid jaktresor utomlands

  • Viruset kan överleva flera år i en proteinrik miljö, t ex i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Om det finns blodstänk på föremålen, eller exempelvis i den jord man trampat in i skorna, kan viruset överleva längre tid. Jägare som jagat i områden med svinpest bör därför vara extra försiktiga så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Finland.
  • Inför hemresan är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk. Kläder ska helst tvättas i maskin. När det gäller kläder och utrustning som tål värme kan man istället lägga dem i en bastu, i minst 60 grader i 30 minuter.
  • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta pälsen på den innan hemresan.
  • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
  • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smittan.
  • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Finland från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning. Det är förbjudet att ta med kött eller köttprodukter från vissa zoner inom de länder där smittan finns.

Källor:
Svenska Wachtelhundklubben
Svenska Jägareförbundet

Förberedande kurs för UKL/NKL

Sorvistvägen 855, Nykarleby
Söndag 9 augusti 2020
Kl. 16:00–19:00

Finska Wachtelhundklubben ordnar en förberedande kurs för de som tänkt gå NUO/ALO prov i höst. Vi berättar om de olika delmomenten och ger tips till hundföraren om dessa. Kvällen blir både praktisk och teoretisk, hunden deltar också.

Anmälan senast 5.8.2020 till info(a)wachtelhundklubben.fi 

10.01.2016

I samband med ett reportage i tv-programmet Erätulilla våren 2013 visade representanter från FWK upp hur jakt med stötande wachtelhund fungerar i samband med klövviltsjakt. Inslaget anmäldes till polismyndigheten av Finlands Viltcentral i syfte att erhålla en utomstående bedömning i ärendet huruvida användningen av stötande hund i samband med klövviltsjakt strider mot Jaktförordningens 12§ eller ej.
Läs mera

09.07.2015

Välkomna till Kauhajoki 12/13.9.2015 på unghunds-/nybörjarprov. Samling och övernattning sker på Sotkan Erähovi, adress Erähovintie 60, 61800 Kauhajoki. Köranvisning som bilaga.
Läs mera