Jaktprovsresultat 2015

WACH-NUO/ALO Kauhajoki 12.9.2015

Överdomare:  Nicklas Lindström
Överdomaraspirant:  Maria Lindström
Domare:      Mathias Lindström, Jan-Erik Nybyggar, Björn Borg
Domaraspiranter:  Tony Norrgård, Jonas Rosenlund, Fredrik Söderlund

Väder: soligt

6 startande 3 Godkänd

Provmomenten redovisas i följande ordning:
Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1.NUO    Wachtelmans Dingo FI43148/14 f. 09.06.14
äg: Peter och Asfianoari Ståhlberg
Förföljande: Tar an på torrt gräs, 80 m. Fortsätter in på torrt hygge, 200 m. Följer totalt 300 m på 4 min. Korrekt skall. God återgång.
Skogsarbete: Söker i maklig takt 40-60 m. Total söktid 9 min 30 s.
Vattenarbete: Simmar direkt på kommando.
Förighet: God förighet hela dagen.
Skottreaktion: Positiv.
Apportering: Hittar fågel, apporterar ej.

4-7-6-6-3-8-8-8       95 poäng Godkänd ”prisklass 3”

2. NUO    Nuss aus der Meute  FI15005/15 f. 06.09.2015
äg. Aki Helminen och Minna Rinkinen

Förföljande: Ingen hare hittades.
Skogsarbete: Söker i högt tempo i cirklande mönster i 5 omgångar i 40-84 m.
Vattenarbete: Simmar genast på kommando
Förighet:UA
Skottreaktion: Positiv.
Apportering: Apporterar, byter grepp, leker lite.

0-0-0-0-5-8-8-8         42 poäng Icke godkänd ”prisklass 0”

1. ALO    Remu FI36903/11 f. 29.03.2011
äg. Elias Pöppönen

Förföljande: Tar genast an spåret från liggande med korrekt skall. Spårnoga. Följer över 1500 m på 7 min. Avbryter vid väg. God återgång till föraren. Arbetstid 15 min.
Skogsarbete: Söker grundligt, relativt nära föraren.
Vattenarbete:Simmar efter några kommandon.
Förighet: God förighet hela dagen.
Skottreaktion: Positiv.
Apportering: Apporterar genast. Avlämnar fågeln i förarens hand.

8-8-8-8-5-7-8             120 poäng Godkänd ”prisklass 2”

2. ALO    Teo FI29904/12 f. 23.5.2012
äg. Fredrik Söderlund

Förföljande: Tar an spår på gräs, övergår tillhavreåkerkant. Två små tappter, reder ut båda, bryter kort efter den andra. Arbetar 3 min 18 s ca 600 m. Glest skall.
Skogsarbete: Söker ut på första rundan 75 m, på andra rundan 35 m varefter stannar i förarens
närhet.
Vattenarbete: Simmar direkt på kommando.
Förighet: God förighet under hela dagen
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Apporterar med korrekt avlämning.

5-4-5-8-3-8-8-8            88 poäng Godkänd ”prisklass 3”

3. ALO    Igelmyrans Bacco FI46994/10 f. 31.05.2009
äg. Jan-Olof Viktorsson

Förföljande: Ingen hare hittades.
Skogsarbete: Söker ut bra efter en trög start, upp till 179 m. Bra djup och vidd.
Vattenarbete: Simmar genast på kommando.
Förighet: Bra förighet under hela provet
Skottreaktion: Positiv.
Apportering: Apporterar till förarens omedelbara närhet.

0-0-0-0-7-8-8-8         46 poäng Icke godkänd ”prisklass 0”

4. ALO    Rönnbrantens Cissi FI48926/12 f. 17.06.12
äg. Peter Kanckos

Förföljande: Ingen hare hittades.
Skogsarbete: Söker två rundor, en på 54 m och en på 33 m. Håller sig sedan i förarens närhet.
Vattenarbete: Simmar direkt på kommando.
Förighet: Kräver upprepade kommandon.
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Apporterar halvvägs, tappar sedan intresset för fågeln.

0-0-0-0-2-8-7-8        35 poäng Icke godkänd ”prisklass 0”

WACH-NUO/ALO Kauhajoki 13.9.2015

Överdomare:  Nicklas Lindström
Domare:  Mathias Lindström, Jan-Erik Nybyggar, Maria Lindström, Roy Krook

Väder: soligt

5 startande 4 Godkända

Provmomenten redovisas i följande ordning:
Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1. NUO     Brozhunters Grand Slam FI46761/17 f. 7.8.2014
äg. Milja Kotonen

Förföljande: Tar an spåret med bra skall. Följer över en grusväg ut på en åker. Följer 1200 m, 8 min 30 s. Avbryter vid asfaltväg. Återvänder snabbt till föraren.
Skogsarbete: Söker till en början i förarens närhet. Söker vidare allt eftersom. Längsta söklänk
70m.
Vattenarbete: Simmar efter stenkast.
Förighet: God förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Apporterar korrekt, avlämnar fågeln i förarens hand.

8-8-8-7-4-6-8-8            115 poäng Godkänd ”prisklass 3”

2. NUO    Ilze Any-Bon FI35027/14 f. 24.02.2014
äg. Frida Broo

Förföljande: Tar an på kuperat kalhygge. Korrekt skall efter 80 m. följer haren 1000 m 5 min. Jobbar ytterligare 3 min på tappt. Kopplas efter 10 min.
Skogsarbete: Söker till största delen i förarens närhet. En längre sökrunda på 57 m.
Vattenarbete: Simmar efter viss tvekan.
Förighet: God förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Finner fågel, apporterar ej.

7-8-8-6-3-7-8            111 poäng Godkänd ”prisklass 3”

3. NUO    Congratz och heroes Oden FI30544/14 f. 15.3.2014
äg. Jakob Nylund

Förföljande: Tar an korrekt på gräs. bryter vid väg. 220m, 1 min 30s.
Skogsarbete: Söker ut i rundor på 42 m och 51 m. Söker i cirklar. Söker på kommando.
Vattenarbete: Simmar efter lite uppmuntran.
Förighet: God förighet under dagen. Något svår att koppla.
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Finner fågel, apporterar ej.

2-8-2-3-2-8-7-8            74 poäng Godkänd ”prisklass 3”

4. NUO    Albatros SE56969/2014 f. 10.11.2014
äg. Niko Hytynen

Förföljande: Släpps på hare i skog med myrvegetation. Följer 200 m, 30 s. Återvänder genast till föraren.
Skogsarbete: Söker inte, stannar hos föraren. Under 40 m.
Vattenarbete: Simmar efter några kommandon.
Förighet: Mycket god förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Aktiviteten ökar något.
Apportering: Hittar fågeln och apporterar efter några kommandon.

2-8-1-2-1-7-8-8            67 poäng Icke godkänd ”prisklass 0”

1. ALO    Brozunters Dear Douglas FI43007/13 f. 1.7.2013
äg. Frida Broo

Förföljande: Tar an på gräsåker, börjar skalla efter 80 m, fortsätter in i skog och följer 330 m på 2 min 50 s. God återgång.
Skogsarbete: Trög i starten. En söklänk upp till 80 m.
Vattenarbete: Simmar efter viss tvekan.
Förighet: God förighet hela dagen. Uppvisar viss aggressivitet mot andra hundar.
Skottreaktion: Positiv
Apportering: Apporterar halvvägs.

3-7-4-5-4-7-7-8            84 poäng Godkänd ”prisklass 3”