Jakprovsresultat 2011

NUO/ALO JEPPO 17.09.2011
Överdomare: Jan-Erik Nybyggar
Aspirant: Björn Borg

Väder: +15 grader.

3 startande 2 Godkända 1 Ej godkända

Provmomenten redovisas i följande ordning:
Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1. NUO Simfallets Myran FI34539/09 T 06.04.2009
e. Kärrmarkens Ernst S35082/2004 u. Sippolas Jaga SS22511/2005
Uppf: Jens Nylund
Äg: Maria och Mathias Lindström, Korsholm

Förföljande: Hare: Tar an hare på stubbåker, följer 100 m genom skog ut på följande åker med korrekt skall.
Bryter efter 700 meter och återvänder genast. Följer 3 minuter.
Skogsarbete: Söker trångt återkommer ofta. 2 längre sökrundor varav första över 40 meter men under 50.
Vattenarbete: Simmar direkt på kommando.
Förighet: God förighet under hela dagen
Skottreaktion: Positiv reaktion, ökad aktivitet.
Apportering: Korrekt grepp, apporterar, droppar 2 m från förare.

18-24-15-7-6-16-8-8 101 poäng. Godkänd ”prisklass 3”

2. NUO Timjan FI21441/10 T 12.01.2010
e. Yomax Alukas S44793/2005 u. Hunnestorps Hella S19643/2005
Uppf: Skeppstedt Sandberg Lena & Christer
Äg: Frida Broo Nykarleby

Förföljande: Hare: Tar an spår direkt med korrekt skall och snabbt effektivt arbete.
Bryter efter 550 meter och 3 minuter. Perfekt återgång.
Skogsarbete: Mycket närsökt, går ut på kommando. Ett längre sök läng traktorväg.
Vattenarbete: Simmar direkt
Förighet: God förighet hela dagen
Skottreaktion: Positiv skottreaktion
ApporteringSnabb apport med rätt grepp

15-24-15-7-4-16-8-8 97 poäng Godkänd ”prisklass 3”

3. NUO Skrållan FI44704/09 T 16.07.2009
e. Pigall FI26998/09 u. Jaktgranats Ebony FIN20190/05
Uppf: Sture Söderlund
Äg: Nicklas Lindström, Korsholm

Förföljande: Hare 1: Tar an spåret direkt, skallar efter 50 m. Följer 200 m ringar sen vitt med skall tar an spåret pånytt och följer totalt 400 m. Total tid: 4,5 min. Hare 2: Tar spåret direkt med korrekt skall på stubbåker. Följer 300 m till väg, bryter efter 300 m vid grusväg. Snabb återgång.
Skogsarbete: Närsökt, återkommer ofta. Längsta söket 70 m. Finner okänt vilt på 2 sökturer.
Vattenarbete: Simmar ej
Förighet: God förighet hela dagen
Skottreaktion: Berörd, återvänder till föraren. Frigör sig tveksamt. Ängslig
Apportering: Apporterar med rätt grepp, söker upp dragaren innan fågel hittas.

12-21-9-5-8-2-8-4 69 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

AVO JEPPO 11.09.2011

Överdomare: Nicklas Lindström
Domare: Jan-Erik Nybyggar
Aspirant: Mathias Lindström

Väder: +15 grader.

2 startande 2 Godkända

Provmomenten redovisas i följande ordning: Skogsarbete – Skottreaktion skog – Skottreaktion vatten (j/n) – Vattenarbete – Släpspår fågel – Släpspår hårvilt – Apportering and – Förighet – Blodspår (j/n).

1. AVO Björnfotens Fanni FIN58421/07 T 09.04.2007
e. Fant vom Zerling S19285/2006 u.Kärrmarkens Chanel FI19380/11
Uppf: Mikael Grennard
Äg: Maria & Mathias Lindström Korsholm

Skogsarbete: Närsökt, återkommer ofta, tre längre sökturer max 125m.
tid 12,5 min, totalt sök 1,2 km.
Skottreaktion: skog: Positiv reaktion.
Skottreaktion: Vatten: Positiv reaktion, fullföljer apporteringen.
Vattenarbete: Aporterar efter stenkast.
Släpspår fågel: Apporterar, droppar vid föraren.
Släpspår hårvilt: Tar an spåret direkt, apporterar viltet, droppar vid gruppen.
Apportering and: Apporterar båda fåglarna efter kast.
Förighet: Bra förighet under dagen.
Blodspår: Följer spåret och finner klöven, ett avbrott.

4-8-j-5-7-7-4-8-j. 75 poäng Godkänd ”prisklass 3”

2. AVO August vom Wienberg FIN62984/08 H 10.04.2008
e. Obelix vom Ochsenbuch VDH/DW 50-070 u. Motte vom Muhlenfliess VDH/DW 01-369
Uppf: Ralf Böttscher
Äg: Jan-Erik Nybyggar Nykarleby

Skogsarbete: Närsökt, hittar orrar efter 1 min, kallas in och skickas ut igen. Sökturer på
70-90m, tid 11 min, totalt sök 1 km
Skottreaktion: skog: Positiv reaktion.
Skottreaktion: Vatten: Positiv reaktion.
Vattenarbete: Aporterar efter stenkast.
Släpspår fågel: Apporterar, droppar vid föraren.
Släpspår hårvilt: Appoterar, avlämnar i förarens hand.
Apportering and: Apporterar båda fåglarna efter sten kast.
Förighet: Bra förighet under dagen.
Blodspår: Följer spåret och finner klöven.

3-8-j-5-7-8-6-8-j. 78 poäng Godkänd ”prisklass 3”

NUO/ALO Ylistaro 24.09.2011

Överdomare: Jan-Erik Nybyggar
Domare: Nicklas Lindström

4 startande 3 Ej godkända
Provmomenten redovisas i följande ordning:
Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1. NUO Finnfajters Amanda T reg.nr.FI44119/10 född 26.06.2010
e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003
u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07
Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm
Ägare: Juha Heikkilä, Ylistaro

Förföljande: Tar an spåret med korrekt skall på stubbåker, 360 meter
1,20 minuter. Arbetar på tappt vid väg, bryter efter en ringning.
Skogsarbete: Söker på kommando.Närsökt som blir längre, upp till 85 meter.
Vattenarbete: Går i vattnet och simmar på kommando.
Förighet: God förighet hela dagen.
Skottreaktion: U.A
Apportering: Apporterar. Godkänd

4-8-4-6-4-8-8-8 94 poäng Godkänd ”prisklass 3”

2. NUO Finnfajters Arwen T reg.nr.FI44117/10 född 26.06.2010
e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003
u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07
Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm
Ägare: Tommy Pada, Korsholm

Förföljande: Tar an direkt på stubbåker med korrekt skall. 800 meter
3 minuter. Bra återgång.
Skogsarbete: Mycket närsökt, återkommer hela tiden till föraren. Under 30 meter.
Vattenarbete: Simmar efter kast av flytande föremål.
Förighet. Bra förighet hela dagen med små brister vid uppkoppling.
Skottreaktion: U.A
Apportering: Apporterar. Godkänd

6-8-5-7-1-4-7-8 89 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

3. NUO Wachtelbackens Artemis T Reg.nr.FI32687 född 23.04.2010
e. Wille von Sirius
u. Daim reg.nr.FIN59679/08
Uppfödare: Björn Borg & Minttu Liuko, Korsholm
Ägare: Björn Borg & Minttu Liuko, Korsholm

Förföljande: Tar an på stubbåker efter mycket ringande utan skal. öljer 400 meter till väg,
bryter direkt, tid 2 minuter.
Skogsarbete: Frigör sig direkt i bra tempomen i förarens närhet. Söket mattas,
längd 35 meter.
Vattenarbete: Går i och simmar på kommando.
Förighet. God förighet hela dagen.
Skottreaktion: Positiv skottreaktion.
Apportering: Apporterar korrekt. Godkänd

3-1-2-4-1-8-8-8 56 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

2. NUO Finnfajters Aragorn H reg.nr.FI44116/10 född 26.06.2010
e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003
u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07
Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm
Ägare: Jim Snickars, Närpes

Förföljande: Tar an på stubbåker efter lite ringande, följar 500 meter.
Endast två skall. Tid 4,40 minuter.
Skogsarbete: Släpps i gles teräng, håller sig i förarens närhet under 20 meter.
Vattenarbete: -
Förighet. -
Skottreaktion: -
Apportering: -
Anmärkningar o tillägg: Bryter efter skogsarbetet, hunden haltar.

4-1-5-5-1-_-_-_ — poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

NUO/ALO JEPPO 10.09.2011

Överdomare: Jan-Erik Nybyggar
Domare: Nicklas Lindström
Aspirant: Maria Lindström

Väder: +15 grader.

2 startande 2 Ej godkända

Provmomenten redovisas i följande ordning:
Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1. NUO Timjan FI21441/10 T 12.01.2010
e. Yomax Alukas S44793/2005 u. Hunnestorps Hella S19643/2005
Uppf: Skeppstedt Sandberg Lena & Christer
Äg: Frida Broo Nykarleby

Förföljande: Hare 1 Följer med glest skall i 200m 1,5min i skog.
Hare 2 Följer med korrekt skall på gödslad stubbåker 250m 1min
Hare 3 Tar an korrekt på väg 300m övergår i stubb i 90 graders vinkel följer därefter ytterligare 400m och bryter vid väg tid 2min Perfekt återgång vid samtliga förföljanden.
Skogsarbete: Mycket närsökt, inom synhåll hela tiden, under 40m.
Vattenarbete: Går i och simmar direkt.
Förighet: God förighet under dagen.
Skottreaktion: Positiv skottreaktion:
Apportering: Apporterar. Godkänd

21-24-15-7-2-16-8-8 101 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

2. NUO Jaktbäckens Hunter FI50108/10 H 08.07.2010
e. Schakalens Cosmos S47404/2004 u. Björfotens Dixie S66457/2005
Uppf: Maria Westerberg
Äg: Johanna & Kenneth Nyman Korsholm

Förföljande: Hare 1. Sent igångsatt, följer genom skog ut på åker 4 min 500m enstaka skall, svår att koppla. Hare 2 Svårigheter att följa hare på gräs, under 200m på 3 min, svår att koppla.
Skogsarbete: Söker i lungt tempo 40-90 meter.
Vattenarbete: Simmar efter sent stenkast.
Förighet. Svårt att koppla hunden hela dagen. Åt upp apporten.
Skottreaktion: Positiv skottreaktion.
Apportering: Finner fågel, apporterar ej. Ej godkänd
Anmärkningar och tillägg: Över 20 min innan hunden kunde kopplas efter apporten,
Under dagen kopplades hunden med hjälp av utomstående.

6-9-15-5-10-10-1-8 64 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”