Statistik på tikar använda i avel 2010-2020

Tikar 2010 2020