Avelsrådet informerar

Till alla medlemmar

Vill här lyfta fram vikten av att avla med eftertanke.

I samband med att rasens avelsmålsättningsprogram skrivs har vi stött på följande saker. Kennellitto rekommenderar max 5% avkommor av en och samma hund av registrerade hundar räknat på en 4 årsperiod, detta för att inte slå sönder avelsbasen i landet. För wachtelns del betyder detta att vi av en och samma hund  inte enligt det kan ha mera än totalt 3 valpar, eftersom det under de senaste fyra åren har registrerats 62 wachtlar. Så tanken är att målsättningen ska vara att en hund ger 1-2 kullar under sin livstid så länge antalet wachtlar är lågt i Finland, och detta är t.o.m i överkant. Ett av målen idag är att bredda på avelsbasen, vilket betyder att man behäver leta nytt blod till sin parning. Inte endast tänka på att avelshundarna inte är nära släkt utan att även se sig om efter såna linjer som inte finns här sedan/använts tidigare, tex importhundar från Sverige eller Tyskland.

Till Er som funderar på att använda er hund i avel vill vi säga, granska avelshundarna kritiskt. Är de en rastypisk wachtel som har såna egenskaper som är värda att föra vidare. Är de meriterade och friska. Vill du själv ha en valp från parningen?

Har man en bra hane ska man vara speciellt noga, då det gäller en så liten ras som wachteln. Om en och samma hanhund redan använd flere gånger finns det inte orsak/möjlighet att använda honom igen. Om hanhunden används till parningar av “sämre” tikar, blir avkomman vad den blir, och ger inte heller hanhunden den rättvisa han borde förtjäna.

Vi vill påminna er om att endast friska hundar skall gå i avel. Utöver att höfter, armbåga och ögon skall uppfylla kraven bör varje ägare vara ärlig vad gäller hundens hälsa. Det finns en del ärftliga saker som inte bör spridas vidare s.s allergier, skotträdsla men även egenskaper som inte är rastypiska. Tanken med aveln är ju att utveckla rasen till det bättre, ta vara på de bra hundar som finns. Många sjukdomar framträder först i “vuxen” ålder, dvs då hunden uppnått ca 3 års ålder. Att låta tiken bli 3 år innan man använder den i avel är något som man från Svenska Wachtelhundklubben rekommenderar/kräver.

Förutom den fysiska hälsan är det viktigt att att starta sin hund på jaktprov för att vi skall få en bild av rasen, men speciellt viktigt för de hundägare som vill använda sin hund i avel. Klubben har på årsmötet enhälligt beslutit att hundar som klubben rekommenderar till avel skall ha ett godkänt UKL/NKL resultat, samt uppfylla hälsokraven, HD-A, -B eller -C, C-höfter bör paras med A eller B. AD-0 och gärna ögonlyst.

Wachtelhunden är en jakthundsras som i första hand skall avlas på sina jaktliga egenskaper så tillvida att dom även är fysiskt och mental friska. En objektiv och protokollförd bedömning får vi genom våra nu officiella jaktprov.

mvh Avelsrådet