Tuontikoiran rekisteröinti

Tuontikoiria koskevat rekisteröintimääräykset (lainattu SKL sivuilta)

Huom. Viranomaiset antavat koirien maahantuontiin liittyvät määräykset, www.evira.fi.

Tuontikoiraa rekisteröitäessä vaaditaan Kennelliiton hyväksymän kennelkeskusjärjestön antama rekisteritodistus. Ko. kenneljärjestön on siis oltava FCI:n sekä Kennelliiton tunnustama. Useimmista maista vaaditaan erillinen vientiä varten annettu polveutumistodistus esim. Export Pedigree. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja mikrosiru- tai tatuointinumeron tulee olla merkitty rekisteritodistukseen tai passiin (jolloin mukaan liitetään kopio koiran passista). Ennen ulkomaisen koiran hankkimista on suositeltavaa tarkistaa Kennelliiton toimistosta, että koira voidaan rekisteröidä Suomessa

Tuontikoiran rekisteröinnistä peritään toisen maksuluokan mukainen maksu 68 €.

Koiran tuontirekisteritodistukseen tulee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi merkintä, että koira on rekisteröity Suomen Kennelliitossa, koiran suomalainen FI/ER/EJ-rekisterinumero sekä rekisteröinnin päivämäärä.

Rotukohtaiset PEVISA-määräykset eivät koske tuontikoiran rekisteröintiä, mutta koskevat sen jalostuskäyttöä.

Jalostuskäyttöön Suomeen tuodut ulkomaiset urokset katsotaan tuontikoiriksi viimeistään sen jälkeen, kun uroksen ensimmäisen pentueen rekisteröinnistä Suomeen on kulunut 12 kk. Mikäli jalostuskäyttöön tuotua urosta tämän jälkeen käytetään jalostukseen Suomessa, tulee se rekisteröidä Kennelliittoon tuontikoirana.