Koetulokset 2021

Provmomenten redovisas i följande ordning/Osuudet esitetään seuraavassa järjestyksessä:

Näsa/Vainu– Skall/Haukku – Spårvilja/Jäljestyshalukkuus –
Spårsäkerhet/Jäljestysvarmuus- Skogsarbete/Metsätyö– Vattenarbete/Vesityö – Förighet/Ohjattavuus - Skottreaktion/Ampumareaktio– Apportering/Nouto

WACH-NUO/ALO Jeppo 5.9.2021

Överdomare/Ylituomari Maria Lindström
Domare/Tuomari: Henrik Blomback och Niko Pietari
Väder/Sää: Soligt/Aurinkoinen
Hela säsongens / Pitkäkoe

 

ALO 2 / 122 p (8-8-7-8-8-8-5-8)
Calle vom Wienberg, FI45902/19
Ägare Jan-Erik Nybyggar

Förföljande av hare (8-8-7-8): Tar an på stubbåker. Börjar skalla direkt, följer med bra skall och fart 1,5 km och får tappt. Söker på tappten i 3 minuter. Total längd 3 km och 10,5 minuter.
Skogsarbete (8): Stort sök. Söklänkar på 180m, 260 m och 800 meter. Hunden kopplas efter 31 minuter. Kommer på inkallning till föraren.
Vattenarbete (8): Simmar på kommando.
Förighet (5): Svår att koppla under dagen. Lugn under provet
Skottreaktion (8): Reagerar inte.
Apportering: Hittar och greppar fågeln, men apporterar inte.

NUO 3 / 103 p (8-6-6-8-2-8-7-8)
Iris, FI45379/20
Ägare Peter Kanckos

Förföljande av hare (8-6-6-8): Hare 1: Oklar startplats. Hunden hittar inte spåret. Hare 2: Oklar startplats på stubbåker. Hunden hittar spåret och spårar ca. 200 meter och följer spåret 600 meter. Skäller en stund i början men fortsätter tyst. Kopplas efter 8 minuter. Hare 3: Haren hittas på potatisfält och fortsätter till gräsåker. Börjar skalla efter 100 meter och följer med bra skall. Följer noggrant men tyst ibland. Följer totalt 1,9 km och kopplas efter 6 min.

Skogsarbete (2): Två sökturer över 40 meter. Söker i cirklar på kort avstånd från föraren.
Vattenarbete (8): Simmar på kommando.
Förighet (7): Till största delen bra förighet, lite svår att koppla ibland.
Skottreaktion (8): Positiv reaktion, aktivitet ökar.
Apportering: Hittar och greppar fågeln, men apporterar inte.

WACH-NUO/ALO Nykarleby 11.9.2021
Överdomare/Ylituomari Maria Lindström
Domare/Tuomari: Jimmy Blomqvist och Jouko Peräkivi
Väder/Sää: Regn, mulet / Sadetta, pilvistä
Hela säsongens / Pitkäkoe

NUO 2 / 124 p (9-7-9-7-6-8-6-8)
Wachteltorpets Mio, FI24161/20
Ägare Jonathan From

Förföljande av hare (9-7-9-7): Hare1: Släpps på gräsväg, skallar efter 80 meter. Jagar genom skog och över åker med stundvis något glest skall, överlag korrekt skall. Reder ut 3 tapp, arbetsväg 1550 meter. Genar tillbaka till föraren, kopplas efter 18min
Skogsarbete (6): Två söklänkar på 70 och 194 meter med långsamt tempo och ineffektivt arbetssätt. återvänder till föraren först efter 22min
Vattenarbete (8): Simmar direkt på kommando.
Förighet (6): Något svår att kalla in under dagen, är ute på sök över 20 min utan kontakt med föraren
Skottreaktion (8): Positiv reaktion.
Apportering: Finner fågeln, apporterar ej

NUO 3/ 95 p (3-8-5-5-8-5-8-8)
Låglandets Zaga, FI28863/20
Ägare Alexander Pott

Förföljande av hare (3-8-5-5): Hare 1: Släpps på gräsåker, skallar vid skogskanten efter 60 meter. Arbetar 300 meter på 3min och 30 sekunder med bra skall. Återvänder i eget spår meter.  Hare 2: Släpps på gräsåker, arbetar 300 meter på 1 min och 30 sek med bra skall.  Återvänder i eget spår
Skogsarbete (8): Fint cirklande sök i alla riktningar, 3 sökturer på 103-132 meter
Vattenarbete (5): Simmar efter upprepade kommandon och stenkast
Förighet (8): Utmärkt förighet under dagen
Skottreaktion (8): Positiv reaktion
Apportering: Finner fågeln, apporterar ej

NUO 3 / 59 p (5-2-2-2-3-5-6-8)
Brozhunters Zahara, FI35238/20
Ägare Tobias From

Förföljande av hare (5-2-2-2): Hare1: Hittar spåret efter 4 minuters sökande på stubbåker, arbetar 300m över åker ut till grusväg med glest skall, fortsätter sedan tyst efter grusväg 220m. Arbetsväg 520m, tid under 2 min. Hunden fortsätter sedan ut på nästa åker där den jagar småfåglar i 16min före den med domarens tillåtelse kopplas av en hartrampare på landsväg. Kopplas efter 22min. Hare 2: Söker efter spåret i närområdet i 16min, svår att kalla in. Inget mätbart arbete
Skogsarbete (3): Trångt sök i förarens närhet. sökturer på 43-54 meter
Vattenarbete (5): Simmar efter upprepade kommandon och stenkast
Förighet (6): Svår att koppla under dagen, återvänder inte inom 20 minuter på harmomentet
Skottreaktion (8): Ingen reaktion
Apportering: Finner fågeln, bär den några meter, apporterar ej

WACH-NUO/ALO Kauhajoki 18.9.2021

Överdomare/Ylituomari Maria Lindström
Domare/Tuomari: Jimmy Blomqvist, Johanna Nyholm, Jarkko Eteläpää,
Jouko Peräkivi, Tony Norrgård, Jan-Erik Nybyggar.
Aspirant/Kokelas: Janne Lahti
Väder/Sää: Sol / Aurinkoista

1.      NUO 3 / 107 p (3-8-7-5-8-8-8-8)
Boozehunters Vifslan, FI52017/20
Omistaja Tuomas Mäkelä

Jäniksen seuraaminen (3-8-7-5): Jänis 1: Jäljesti innokkaasti vanhaa jälkeä, 12 minuuttia ja noin 150 m. Jänis 2: Koira otti jäljen pellolta, 50 m jälkeen haukkuu. 182 m tekee hukan, selvittää hukan ja matkassa 203 m löytää uudestaan ja seuraa hyvällä haukalla 3 min, ja hukkaa joella 270 m etäisyydellä. Ylittää joen, yrittää selvittää hukkaa siinä onnistumatta. Palaa sen jälkeen omia jälkiä pitkin ohjaajan luo ja kytketään ajassa 13 min ja 51 sek.
Metsätyö (8): Hakee ekan lenkin 251 m palaa takaisin viipyy hetken ryhmän läheisyydessä ja lähtee uudestaan toiselle lenkille 178 m. Kytketään ajassa 17 min 30 sek
Vesityö (8): Ui heti
Ohjattavuus (8): Erinomainen ohjattavuus kokeen aikana
Reagoiminen laukauksiin (8): Positiivinen.
Nouto: Noutaa

2.      NUO 3 / 87 p (3-8-3-6-5-7-7-8)
Tammenkolon Radka, FI54529/19
Ägare Rasmus Lindén

Förföljande av hare (3-8-3-6): Finner spåret efter 2 min 15 sek på stubbåker och följer 4 min 20 sek 350 m, med korrekt skall. Kopplas efter 5 min 30 sek
Skogsarbete (5): Cirklande söklänkar 40 m, 40m och 109 m. Skickas ut på sök.
Vattenarbete (7): Simmar efter upprepade kommandon.
Förighet (7): Något orolig vid vila, annars utmärkt förighet.
Skottreaktion (8): Positiv reaktion, aktivitet ökar
Apportering: Finner fågel, apporterar ej. 

3.      NUO 3 / 77 p (2-2-5-3-8-8-7-8)
Hiidenloukon Hipsu, FI20977/20
Omistaja Juhani Lempinen

Jäniksen seuraaminen (2-2-5-3): Jänis löytyi metsästä, jäljestää 52 metriä jonka jälkeen hukkaa ja sen jälkeen rengastaa 160 m ja 210 m, ajassa 1 min 50 sek aloitti haukkumisen ja ajassa 2 min 10 sek hukka selvitti hukkaa 2 min ja jatkoi työskentelyä. Seurasi yhteensä noin 250 metriä ja 4 min
Metsätyö (8): Tekee kolme lenkkiä eri suuntiin, 80 m, 108 och 70 m.
Vesityö (8): Ui heti, mutta pitkään
Ohjattavuus (7): Hyvin ohjattavissa koenpäivän aikana mutta koiran kytkemisessä hieman haasteita.
Reagoiminen laukauksiin (8): Positiivinen reaktio.
Nouto: Löytää mutta ei nouta.

4.      NUO 3 / 74 p (2-2-5-3-6-8-8-8)
Tammenkolon Janik, FI54526/19
Ägare Mika Sormunen ja Tarja Rinne

Jäniksen seuraaminen (2-2-5-3): Jänis 1: Jänis löytyi pellolta, 25 sek ja 50 m jälkeen alkaa haukkumaan. Seuraa 130 m, hukkaa jäljen ajassa 1 min 20 sek, löytää 30 sek kuluttua uudestaan. Palaa ohjaaja luo muutaman kerran yrittää päästä jäljille mutta ei onnistu.
Metsätyö (6): Tekee yhden hyvän hakulenkin 133 meteriä, sen jälkeen pysy tuomariryhmän läheisyydessä.
Vesityö (8): Ui heti.
Ohjattavuus (8): Hyvä ohjaatavuus.
Reagoiminen laukauksiin (8): Positiivinen reaktio.
Nouto: Erinomainen nouto

5.      NUO 0 / 62 p (1-7-2-4-5-2-6-8)
Congratz and Yagos Joker, FI28132/20
Ägare Joachim Granlund

Förföljande av hare (1-7-2-4): Släpps i skog, tar en extra länk och besöker annan hund. Fortsätter sedan arbetet, arbetar 140 m i 1 min 30 sek med korrekt skall. Kopplas efter 5 min 10 sek.
Skogsarbete (5): Två söklänkar på 45 och 113. Söker ut på raka linjer. Finner vilt efter 17 min 50 sek efter spårarbete på 350 meter, kopplas efter 37 min 30 sek.
Vattenarbete (2): Simmar efter upprepade kommandon, kast av flera stenar och ett flytande föremål
Förighet (6): Återkommer inte inom 20 min, annars god förighet.
Skottreaktion (8): Positiv reaktion
Apportering: Finner fågeln, apporterar till förarens närhet.

5        NUO 0 / 62 p (3-1-1-1-8-8-6-8)
Tammenkolon Jaromir, FI54524/19
Omistajat: Mirva ja Teppo Tissari

Jäniksen seuraaminen (3-1-1-1): Jänis löytyi metsästä, koira jäljitti 79 metriä jonka jälkeen palasi lähtöpaikalle. Lähti uudestaan samalle jäljelle 1000 metriä mykkänä ja palasi omaa jälkeä vähän matkaa jonka jälkeen otti uuden vanhan jäljen jota seurasi 1400 meteriä mykkänä. Kokonaismatka 2,7 km ja koira kytketään ajassa 22 min
Metsätyö (8): Tekee kolme hakulenkkiä mistä pisin 161 meteriä, hakee kukkamuotoisesti.
Vesityö (8): Ui heti.
Ohjattavuus (6): Jänisosuudessa paluu ohjaajan luo venyi yli 20 min. Muuten hyvä ohjattavuus koko kokeen ajan.
Reagoiminen laukauksiin (8): Positiivinen reaktio.
Nouto: Löytää mutta ei nouda.

1.      ALO 0 / 63 p (1-7-1-4-5-5-4-8)
Pahasillan Alma, FI41165/18
Ägare Kenneth Avonius

Förföljande av hare (3-8-3-6): Finner spåret på traktorväg i skogen följer ut till närmsta grusväg, 30 sek och 106 meter. Tappar och kommer inte vidare. Söker några minuter i annan riktning. Kopplas efter 6 minuter.
Skogsarbete (5): Söker i cirklar, tre länkar på 28, 48 och 110 meter. Enstaka skall på fågel. Kopplas efter 38 min 30. Kopplas efter 38 min 30 sekunder. Svår att koppla.
Vattenarbete (7): Simmar efter upprepade kommandon och stenkast.
Förighet (7): Ibland orolig i vila, svår att koppla och svår att kalla in.
Skottreaktion (8): Positiv reaktion
Apportering: Finner fågel, apporterar ej.