PEVISA

voimassa 1.1.2021-31.12.2025

Koirat tulee tutkia ennne astutusta ja täyttää seuraavat vaatimukset:

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A tai B tuloksen saaneen koiran kanssa. Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.

Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 0 ja  koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.

Uusintayhdistelmän käyttämistä jalostuksessa ei hyväksytä.