Anmälan till jaktprov

Avgift för deltagande för medlemmar 50 € / hund, icke medlemmar 60€ / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning tidigast 1 månad och senast 5 dagar före prov till nämnd provsekreterare per post eller till prov@wachtelhundklubben.fi (kontrollera vid behov att mailet kommit fram). Kontonummer: FI13 4958 0010 0076 01

De som deltar i NUO/ALO skall ha med sig minst en hartrampare, detta för att öka chanserna till ett lyckat prov.

För att delta i helasäsongens WACH-M prov kvävs att man själv skaffar mark och bokar passlig dag med 2 st domare eller 1 överdomare, att man genomför provet meddelas senast kvällen innan till provfunktionären.

Tillgängliga domare:

Överdomare:
Jan-Erik Nybyggar
Nicklas Lindström
Maria Lindström

 

Prisdomare:
Mathias Lindström
Robert Tolonen (Åland)
Roy Krook
Tony Norrgård
Jonas Rosenlund
Jouko Peräkivi
Tomas Randström
Niko Pietari
Tom Eriksson (Åland)
Fredrik Söderlund (Åland)
Jens Johansson (Åland)