Jaktproven – WACH

Flera års intensivt arbete har gett resultat, wachtelhunden har fått sina egna provformer godkända i Finland av Finska Kennelklubben. WACH-proven träder i kraft 1.8.2012 och provdagarna hittar man under fliken Prov 2012.

WACH proven överrens stämmer med tyskarnas prov, Tyskland är ju även wachteln ursprungsland så det passar oss bra. Genom att använda oss av jaktprovsresultat i avelsarbetet kan vi eftersträva att bibehålla den rastypiska wachtelhunden med dess mångsidighet som den är avlad fram för. Den rastypiska wachtelhunden är en självständig hund med god jaktlust, den kan användas i alla former av jakt. Främst används den som stötande, apporterande och som eftersökshund, men wachteln kan även ställa vilt.

Rastypiska