Valionarvosäännöt

Viiriäiskoirien valionarvosäännöt ovat voimassa 1.8.2013 lähtien.

FI MVA

1 x WACH ALO2 tai NUO2

FI KVA

1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, joista yksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Tulokset tulee olla  vähintään kahdelta eri ylituomarilta.