Pevisa

PEVISA 1.8.2017 - 31.12.2018

Valparnas föräldrar skall innan parning vara höftledsröntgade, armbågsledsröntgade och ha ett i kraftvarande ögonspeglingsresultat. 

  1. Höftledsdysplasins gränsvärde är C och en hund som fått resultatet C kan man endast para med en hund som fått resultaten A eller B.
  2. Armbågsdysplasins gränsvärde är 0.. Hunden skall vara minst 18 månader då undersökningarna görs.
  3. Ögonspeglingsutlåtandet får inte vara äldre än 48 månader vid parningstillfället. Valpar vars förälder har  PRA registreras inte.
  4. 14 avkommor från varje hund registreras men ändå så att den kull som överskrider gränsen registreras i sin helhet.