Avel

Finska Wachtelhundklubben rekomenderar att hundar som används i avel skall:

  • Avelshundarna skall vara renrasiga
  • Avelshundarna skall vara Id-märkta samt registrerade SKL-FKK
  • Avelshundarna skall vara HD-röntgade med C/C resultat, Till C-höfter bör användas A eller B höfter vid avel.
  • Avelshundarna skall vara armbågsröntgade och utan anmärkning.
  • Avelshundarna skall vara ögonlysta och fria från PRA 1 gång innan avel.
  • Avelshundarna skall ha ett godkänt jaktprovsresultat från wachtelhundarnas prov.
  • Tiken och hane skall ha fyll två år innan parning.
  • Inavelsgraden får inte vara högre än 6,25% för enskild parning

ur. Wachtelhunden, Medlemstidning för Svenska Wachtelhundklubben

Årgång 21, NR 4 2008

”Nytt fall av PRA

Rotvältans Laban S44183/2001 har konstaterats lida av ögonsjukdomen PRA (Progressiv Retinal Atrofi). Hundens båda föräldrar och ev. avkommor är anlagsbärare för sjukdomen och därmed uteslutna från avel. En övervägande del av syskonen är också anlagsbärare och vi avråder därför användningen av dem i avel.

Vi vet att vi har PRA-anlag i rasen. Sjukdomen ärvs enkelt recessivt. Hunden får nedsatt syn och blir slutligen blind. Det här fallet visar att PRA när som helst kan dyka upp igen. Det är omöjligt att veta vilka hundar som bär på anlaget. Uppfödaren kan inte lastas för detta. Det visar visar att det är viktigt att ögonlysa våra hundar före avel.”