Överdomare: Jan-Erik Nybyggar

Domare: Nicklas Lindström

4 startande 3 Ej godkända

Provmomenten redovisas i följande ordning:

Näsa – Skall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Skogsarbete – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion – Apportering

1. NUO Finnfajters Amanda T reg.nr.FI44119/10 född 26.06.2010

e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003

u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07

Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm

Ägare: Juha Heikkilä, Ylistaro

Förföljande: Tar an spåret med korrekt skall på stubbåker, 360 meter

1,20 minuter. Arbetar på tappt vid väg, bryter efter en ringning.

Skogsarbete: Söker på kommando.Närsökt som blir längre, upp till 85 meter.

Vattenarbete: Går i vattnet och simmar på kommando.

Förighet: God förighet hela dagen.

Skottreaktion: U.A

Apportering: Apporterar. Godkänd

4-8-4-6-4-8-8-8 94 poäng Godkänd ”prisklass 3”

2. NUO Finnfajters Arwen T reg.nr.FI44117/10 född 26.06.2010

e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003

u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07

Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm

Ägare: Tommy Pada, Korsholm

Förföljande: Tar an direkt på stubbåker med korrekt skall. 800 meter

3 minuter. Bra återgång.

Skogsarbete: Mycket närsökt, återkommer hela tiden till föraren. Under 30 meter.

Vattenarbete: Simmar efter kast av flytande föremål.

Förighet. Bra förighet hela dagen med små brister vid uppkoppling.

Skottreaktion: U.A

Apportering: Apporterar. Godkänd

6-8-5-7-1-4-7-8 89 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

3. NUO Wachtelbackens Artemis T Reg.nr.FI32687 född 23.04.2010

e. Wille von Sirius

u. Daim reg.nr.FIN59679/08

Uppfödare: Björn Borg & Minttu Liuko, Korsholm

Ägare: Björn Borg & Minttu Liuko, Korsholm

Förföljande: Tar an på stubbåker efter mycket ringande utan skal. öljer 400 meter till väg,

bryter direkt, tid 2 minuter.

Skogsarbete: Frigör sig direkt i bra tempomen i förarens närhet. Söket mattas,

längd 35 meter.

Vattenarbete: Går i och simmar på kommando.

Förighet. God förighet hela dagen.

Skottreaktion: Positiv skottreaktion.

Apportering: Apporterar korrekt. Godkänd

3-1-2-4-1-8-8-8 56 poäng Ej godkänd ”prisklass 0”

2. NUO Finnfajters Aragorn H reg.nr.FI44116/10 född 26.06.2010

e. Viijägarens Bork reg.nr.S53012/2003

u. Björnfotens Fanni reg.nr.FIN58421/07

Uppfödare: Maria Lindström, Korsholm

Ägare: Jim Snickars, Närpes

Förföljande: Tar an på stubbåker efter lite ringande, följar 500 meter.

Endast två skall. Tid 4,40 minuter.

Skogsarbete: Släpps i gles teräng, håller sig i förarens närhet under 20 meter.

Vattenarbete: -

Förighet. -

Skottreaktion: -

Apportering: -

Anmärkningar o tillägg: Bryter efter skogsarbetet, hunden haltar.

4-1-5-5-1-_-_-_ — poäng Ej godkänd ”prisklass 0”