Avgift för deltagande för medlemmar 50 € / hund, icke medlemmar 60€ / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning tidigast 1 månad och senast 5 dagar före prov till nämnd provsekreterare per post eller till prov@wachtelhundklubben.fi  (kontrollera vid behov att mailet kommit fram). Kontonummer: 495800-17601

De som deltar i NUO/ALO skall ha med sig minst en hartrampare, detta för att öka chanserna till ett lyckat prov.

För att delta i helasäsongens WACH-M prov kvävs att man själv skaffar mark och bokar passlig dag med 2 st domare eller 1 överdomare, att man genomför provet meddelas senast kvällen innan till provfunktionären.

13-14.9 NUO/ALO Kauhajoki. Max 8 hundar/dag.

Överdomare: Nicklas Lindström, Provfunk.:  Jim Snickars 0403562183, Domare: Björn Borg, Nicklas Lindström, Maria Lindström, Mathias Lindström och Jan-Erik Nybyggar.

20.9 AVO Jeppo. Max 4 hundar. Krav minst andra pris i NUO/ALO

Överdomare: Jan-Erik Nybyggar, Provfunktionär Annika Kulp, 0505282742

Hela säsongens prov kan vi arrangera i följande kenneldistrikt:

UKL/NKL: Vasa, Pohjois-Häme, Etelä-Häme

Skogsprov: Vaasa, Pohjois-Häme, Etelä-Häme, Kymenlääni, Pohjoiskarjala och Åland

Provfunktionärer:

e-mail: prov@wachtelhundklubben.fi

Vasa: Annika Kulp 0505282742

Kauhajoki: Jim Snickars 0403562183

Pohjois-Häme, Etelä-Häme, Kymenlääni, Pohjoiskarjala: Maria Lindström 0505176688

Åland: Janne Viktorsson 0407743574