Max 4 hundar / provdag. Hundar som inte tidigare ställt upp på klubbens inofficiella prov prioriteras. Avgift för deltagande 25 € / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning tidigast 1 månad och senast 5 dagar före prov till Nicklas Lindström ( lindstrom@netikka.fi ), eller Stagbovägen 8, 66540 PETSMO

Anmälningsblankett finns under “Prov – Jaktprov”

10.9 NUO Jeppo

11.9 AVO Jeppo

17.9 NUO Jeppo

24.9 NUO Ylistaro

1.10 METS Åland

20.10 AVO Jeppo

Nov. METS Åland

10.12 METS Åland

NUO – Unghunds/nybörjarklass

METS – Skogsprov

AVO – Öppenklass