Arbetet med jaktproven för wachtelhund förstätter. I höst kommer klubben att ordna 4 provtillfällen. Två i Österbotten och två på Åland. Vid behov kan eventuellt flere ordnas. Proven är fortfarande inofficiella men genom att inom klubben ordna dessa provtillfällen är ett steg närmare attt får dem godkända i Finska Kennelklubben. Vid alla provtillfällen är det möjligt att genomföra nybörjar-, unghunds- eller skogsprov. Max 5 hundar per provdag rymms med.

Provdagar är planerade enligt:

18.9.2010 Jeppo

3.10.2010 Åland

9.10.2010 Åland

6.11.2010 Korsholm, närmare plats meddelas senare

Bindande anmälningar och frågor till Nicklas Lindström lindstrom@netikka.fi senast 3 veckor före provet.

Avgift: Medlemmar 25 € / hund, icke medlemmar 40€ / hund. Avgiften faktureras.