WACH-NUO/ALO JEPPO 8.9.2013

Överdomare:     Jan-Erik Nybyggar
Domare:            Mathias Lindström
Aspirant:           Roy Krook

Väder: + 25 grader, klart .

Dåligt med hare försvårade provets genomförande.
 
4 Startande. 0 Godkända.

Provmomenten redovisas i  följande ordning:
Näsa-Skall-Spårvilja-Spårsäkerhet-Skogsarbete-Vattenarbete-Förighet-Skottreaktion-Apportering.

1.NUO    Rönnbrantens Hoss  H FI48928/12 f 17.06.2012.
Äg: Petri Alainen, Leena Koskinen
 
Förföljande:    Tar an korrekt, följer till väg utan skall. Stannar på vägen, kommer inte vidare.
Skogsarbete:    Söker nära föraren,högst 30m
Vattenarbete:    Simmar genast efter stenkast.
Förighet:    Vissa brister i förigheten.
Skottreaktion:    UA
Apportering:    Spårar och finner fågel. Apporterar ej.

1-1-4-1-1-6-6-8         47 poäng     Ej godkänd     *prisklass0*

2.NUO    Jaktslättens Trixi T FI 30732/12 f 15.04.2012.
Äg:Marina Lassas

Förföljande:    Ingen hare hittades.
Skogsarbete:    Inleder trångt varefter söket förbättras. Söker av terrängen bra, 60-80m
Vattenarbete:    Simmar på kommando.
Förighet:    God förighet.
Skottreaktion:    Visar en viss skottkänslighet.
Apportering:    Apporterar

0-0-0-0-5-8-7-4        37 poäng    Ej godkänd    *prisklass0*

3.ALO    Timjan T FI21441/10 f 12.01.2010
Äg:Frida Broo.

Förföljande:     Löpans position oklar. Efter mycket ringande, förföljer till en väg. Tar sig inte vidare.Tillbaka efter 3,5minuter.
Skogsarbete:    Närsökt, 40-50m
Vattenarbete:     Simmar direkt.
Förighet:    God förighet hela dagen.
Skottreaktion:     UA
Apportering:     Apporterar.

1-7-4-3-2-8-7-8        74poäng    Ej godkänd    *prisklass0*

4.ALO    Finnfajter Agnes T FI44120/10 f 26.06.2010
Äg:Ljungberg Robert och Maria.

Förföljande:     Ingen hare hittades.
Skogsarbete:    Närsökt 50-60. Söker på kommando.
Vattenarbete:    Simmar efter stenkast.
Förighet:     God förighet hela dagen.
Skottreaktion:    UA.
Apportering:    Apporterar med gott grepp.

0-0-0-0-3-6-8-8        34 poäng    Ej godkänd    *prisklass0*