Anmälan till jaktprov pdf

Anmälan till jaktprov doc

Avgift för deltagande för medlemmar 50 € / hund, icke medlemmar 60€ / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning tidigast 1 månad och senast 5 dagar före prov till nämnd provsekreterare per post eller till prov@wachtelhundklubben.fi (kontrollera vid behov att mailet kommit fram). Kontonummer: FI13 4958 0010 0076 01

De som deltar i NUO/ALO skall ha med sig minst en hartrampare, detta för att öka chanserna till ett lyckat prov.

För att delta i helasäsongens WACH-M prov kvävs att man själv skaffar mark och bokar passlig dag med 2 st domare eller 1 överdomare, att man genomför provet meddelas senast kvällen innan till provfunktionären.

Tillgängliga domare:

Överdomare:

Jan-Erik Nybyggar

Nicklas Lindström

Maria Lindström

Prisdomare:

Mathias Lindström

Robert Tolonen (Åland)

Roy Krook

Tony Norrgård

Jonas Rosenlund

Tom Eriksson (Åland)

Fredrik Söderlund (Åland)

Jens Johansson (Åland)