Campionats regler

FI UCH (utställningschampionat)

1 x WACH ALO2 tai NUO2

FI BCH (brukschampionat)

1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, varav en på bar mark och en på snö. Resultaten skall vara av minst två olika domare.

(fr.o.m 1.8.2013)