Viiriäiskoira – monitoiminen allround-koira

En lydig jakthund är effektivare vid jakt än en olydig

______________________________________________________

Årgång 21, NR 4 2008

”Nytt fall av PRA

Rotvältans Laban S44183/2001 har konstaterats lida av ögonsjukdomen PRA (Progressiv Retinal Atrofi). Hundens båda föräldrar och ev. avkommor är anlagsbärare för sjukdomen och därmed uteslutna från avel. En övervägande del av syskonen är också anlagsbärare och vi avråder därför användningen av dem i avel.

Vi vet att vi har PRA-anlag i rasen. Sjukdomen ärvs enkelt recessivt. Hunden får nedsatt syn och blir slutligen blind. Det här fallet visar att PRA när som helst kan dyka upp igen. Det är omöjligt att veta vilka hundar som bär på anlaget. Uppfödaren kan inte lastas för detta. Det visar visar att det är viktigt att ögonlysa våra hundar före avel.”

______________________________________________________________________

Svensk Jakt nr 10 2001

Drivna rådjur stressas inte

Av Bernt Karlsson

_______________________________________________________________________________

JORDBRUKARE SöKER DISPENS – VILL ANVäNDA HUNDAR På VILDSVIN åRET OM Nu kommer nya grepp för att förhindra vildsvinens skador på odlade grödor.

Markägare söker dispens från förbudet att använda hund under tiden 1 februari till sista juli. – Jag kan inte se att vi kan säga nej, säger Tommy Svensson, avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket.

Läs hela artikeln här:

http://webnews.textalk.com/se/tip.php?id=378336&context=60321

________________________________________________________________________________

Lånat ur. Wachtelhunden, Medlemstidning för Svenska Wachtelhundklubben