Pevisa

PEVISA 1.8.2017 - 31.12.2018

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

  1. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A tai B tuloksen saaneen koiran kanssa.
  2. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 1 ja kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.
  3. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 48 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  4. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 14 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.