Jalostus

Suomen Viiriäiskoirakerhon jalostussuositukset:

  • Jalostuskoirien on oltava puhdasrotuisia.
  • Jalostuskoirien tulee olla ID-merkittyjä sekä Suomen Kennelliiton rekisterissä.
  • Jalostuskoirien tulee olla HD-luokitukseltaan vähintään tasoa C/C, C-lonkkaisen koiran astutuksessa on toisella koiralla oltava A- tai B-lonkat.
  • Jalostuskoiran kyynärät tulee olla kuvatut, tuloksissa ei saa olla merkintöjä.
  • Jalostuskoiran silmät täytyy olla peilattu kertaalleen ja ne tulee olla todettu PRA-vapaiksi ennen jalostusta.
  • Jalostuskoirilla tulee olla hyväksytty metsästyskoetulos viiriäiskoirakokeista.
  • Nartun ja uroksen tulee olla kahden vuoden ikäisiä ennen astutusta.
  • Sisäsiitosluku ei saa olla korkeampi kuin 6,25%

ote julkaisusta Wachtelhunden, Medlemstidning för Svenska Wachtelhundklubben (Ruotsin Viiriäiskoirakerhon jäsenlehti)
Vuosikerta 21, NR 4 2008

“Uusi PRA -tapaus
Rotvältans Laban S44183/2001 on kärsinyt PRA-silmäsairaudesta (Progressiv Retinal Atrofi).
Koiran molemmat vanhemmat ja todennäköisesti jälkeläiset ovat taudinkantajia ja siksi poistettu jalostuskäytöstä Osa sisaruksista on myös taudin kantajia ja varoitamme siksi niiden jalostuskäytöstä.

Tiedämme, että rodussa on PRA-taipumusta. Sairaus periytyy yksinkertaisen resissiivisesti.
Koiran näkö heikkenee ja lopulta tauti johtaa sokeutumiseen. Nyt näyttää siltä, että PRA ongelma on nousemassa uudelleen esiin.
On mahdotonta tietää, mitkä koirat ovat taudin kantajia. Vastuu ei ole pelkästään kasvattajilla.
Siksi on todella tärkeää silmäpeilata koiramme ennen jalostuskäyttöä.