Prov ordnas:

Enligt överrenskommelse

Kontakta provsekreteraren: Janne Viktorsson, Norra Söderbyvägen 45, 22610 LEMLAND (tel. 040 7743574)

Avgift för deltagande för medlemmar 50 € / hund, icke medlemmar 60€ / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning före prov till nämnd provsekreterare per post eller till prov@wachtelhundklubben.fi (kontrollera vid behov att mailet kommit fram). Kontonummer: 495800-17601