Max 4 hundar / provdag. Hundar som inte tidigare ställt upp på klubbens inofficiella prov prioriteras. Avgift för deltagande 25 € / hund. Anmälningar med kvitto över erlagd betalning tidigast 1 månad och senast 5 dagar före prov till Nicklas Lindström ( lindstrom@netikka.fi ), eller Stagbovägen 8, 66540 PETSMO

Anmälningsblankett finns under ”Prov – Jaktprov”

1.10 METS Åland

Nov. METS Åland

10.12 METS Åland


NUO – Unghunds/nybörjarklass

METS – Skogsprov

AVO – Öppenklass