Enligt tradition premierar föreningen hundar på årsmötet, med vandringspokaler. Premiering sker i två olika kategorier, Årets unghund och Årets Wachtelhund.

För Årets unghund avgörs det enligt prisklass i jaktprovet och inom prisklassen den högsta poängen.

Årets Wachtelhund premieras enligt olika poäng från wachtelhundarnas jaktprov, utställningar och spårprov samt championat.

Hundägarna meddelar själva klubben om hundarnas prestationer. Detta sker till sekreteraren ( info@wachtelhundklubben.fi )  inom januari månad, för tiden 1.1 – 31.12 föregående år.

OBS! Pokalerna från 2014 bör förs/skickas till sekreteraren senast 15.2.2015.